Ik motiveer en begeleid je naar financiële zelfredzaamheid. Het doel is het oplossen van bestaande en het voorkomen van toekomstige budgettaire problemen. Om jouw financiële zaken weer op orde te brengen, maken we samen een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Vervolgens bekijken we of hetgeen waar je recht op hebt ook daadwerkelijk ontvangt. Op basis van de gegevens stellen we een maand- en jaaroverzicht op en richten we de administratie in. Op deze manier krijg je weer grip op je eigen financiële administratie. We onderzoeken je wensen voor de toekomst en je krijgt tips en adviezen.

Het traject bestaat uit de volgende fasen:

Kennismakingsgesprek:

  • We leren elkaar kennen en kijken of er een wederzijdse klik is.

Intakegesprek:

  • We bepalen wat je wilt bereiken en maken afspraken over het te volgen traject.

Begeleiding:

  • Ordenen administratie en inzichtelijk maken van inkomsten, uitgaven en schulden.
  • Maken van een budgetmaand- en jaaroverzicht en opstellen plan van aanpak.
  • Bekijken van toeslagen, subsidies, teruggaven en vrijstellingen.
  • Toekomstplan, budgetteren van onverwachte en terugkerende betalingen en sparen.
  • Begeleiden, tips en adviezen met betrekking tot het omgaan met het nieuwe budget.

Nazorg:

  • Evaluatie, nabespreken en beoordelen van de stand van zaken na afronding van het traject.