Of het nu gaat om arbeidsconflicten, burenruzies, zakelijke geschillen, familiezaken, echtscheidingen of conflicten met de overheid: bijna alle grote en kleine conflicten lenen zich voor mediation. Via mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator.

Ik bied ondersteuning en begeleiding bij het, door alle betrokkenen, samen zoeken naar een oplossing. Iedereen krijgt de gelegenheid om rustig zijn of haar zegje te doen om zo kwesties goed uit te kunnen praten. Gezamenlijk wordt vervolgens bepaald wat er wordt afgesproken en wat er in de overeenkomst komt te staan, op deze wijze blijft alles in eigen hand. Het is daarbij belangrijk dat er met erkenning van autonomie of zelfstandigheid aan het proces wordt deelgenomen. Mediation is van toepassing als er twee welwillende partijen een probleem hebben en gezamenlijk tot een aanvaardbare oplossing willen komen zonder rechterlijke interventie. 

Als mediator oordeel ik niet en ben ik neutraal en onpartijdig. Mediation kent een aantal eigenschappen, zoals:

  • Zelfbeschikking
  • Vrijwilligheid
  • Vertrouwelijkheid of geheimhoudingsplicht
  • Veiligheid of beslotenheid

Het is raadzaam om een mediator in te schakelen die aangesloten is bij het MfN-register. Het MfN-register is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. Ik ben als mediator aangesloten bij het MfN-register.

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook kan mediation tijd en geld besparen. Vooral als jullie met elkaar te maken blijven hebben, is het prettig als er geen rechtszaak nodig is en jullie er samen uitkomen. Op deze manier kan de relatie voor de toekomst worden behouden of kan deze juist goed worden afgesloten. Als twee partijen ruzie hebben en niet met elkaar willen spreken over problemen of een van de partijen niet mee wil werken, dan is mediation geen optie. Er zal dan een rechtszaak plaats moeten vinden om een oordeel te vellen over de situatie.


“Ik heb geleerd dat je alleen met elkaar verder kunt komen door vertrouwen, niet door conflict”

– Louis van Gaal –