Financiële problemen kunnen iedereen overkomen en deze problemen leveren veel negatieve gevoelens op. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen kan een Budgetcoach inschakelen.

Voor werkgevers, woningcorporaties, gemeenten, zorgverzekeraars, nutsbedrijven en financiële instellingen: heeft u medewerkers, huurders, inwoners van uw gemeente of cliënten die betalingsachterstanden en financiële zorgen hebben?

Om hen te helpen bij deze financiële zorgen en om te voorkomen dat de kosten voor u hoog oplopen kan ik hen begeleiden bij het oplossen van bestaande en het voorkomen van toekomstige budgettaire problemen.

Medewerkers kunnen hun aandacht weer volledig richten op het werk en melden zich minder snel ziek. Voor u als organisatie is het een extra service welke u aan kunt bieden. Voor beide partijen is het immers belangrijk dat mensen weer grip krijgen op de eigen financiële administratie.

Het traject bestaat uit de volgende fasen:

Kennismakingsfase:

  • We kijken of er een wederzijdse klik is en wat ik voor jullie kan gaan betekenen.

Intakefase:

  • Doelstelling van het traject bepalen.

Begeleidingsfase:

  • Ordenen administratie en inzichtelijk maken van inkomsten, uitgaven en schulden.
  • Maken van een budgetmaand- en jaaroverzicht en opstellen plan van aanpak.
  • Bekijken van toeslagen, subsidies, teruggaven en vrijstellingen.
  • Toekomstplan, rekening houden met onverwachte en terugkerende betalingen en sparen.
  • Begeleiden, tips en adviezen met betrekking tot het omgaan met het nieuwe budget.

Nazorgfase:

  • Evaluatie, nabespreken en beoordelen van de stand van zaken na afronding van het traject.