Bedrijven dienen zich te richten op een doel, op de reden van hun bestaan. Mogelijk is het niet helder welke richting gekozen moet worden of is er sprake van bedrijfsblindheid. 

Ik coach ondernemers die meer succes willen behalen, prestaties willen verbeteren, innovatiever en creatiever willen zijn en zet hen aan tot doordachte en verbeterende maatregelen. We kijken wat er op strategisch niveau nodig is en werken aan persoonlijk leiderschap. We richten ons op verandering en organisatieontwikkeling.

Voor team- en persoonlijke ontwikkeling en de betrokkenheid van de medewerkers zijn samenwerking, doelstellingen, verantwoording, delegeren en motiveren van belang om taken met succes uit te voeren. Het is belangrijk om niet te snel te oordelen, te zoeken naar de leermogelijkheden en medewerkers te beschouwen als competent en te focussen op hun sterke punten.

Medewerkers dienen zich bewust te worden van hun werkwijze en eigenaar te worden van de manier van werken. Men neemt dan immers verantwoordelijkheid en levert daardoor een echte bijdrage aan de organisatie.

Door coachende vragen te stellen aan medewerkers worden ze zich bewust van elk facet van een opdracht en van de benodigde acties, hierdoor groeien mensen en nemen ze meer verantwoordelijkheden op zich. Een cultuur van vertrouwen heeft een preventieve werking bij diverse klachten zoals, burn-out, bore-out, depressie en stagnatie in bekwaamheid en ontwikkeling.

Vertrouwen is dus noodzakelijk bij de behoefte aan ontwikkeling en het bevordert de kwaliteit van het werk.